Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Inclusie van Nederlands-Turkse en -Marokkaanse tienermeiden in sport- en beweegaanbod

auteur(s):
Molenaar, K., Dellas, V., Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
3 p.
documenten:

Inclusie van Nederlands-Turkse en -Marokkaanse tienermeiden in sport- en beweegaanbod, factsheet 2020/28

samenvatting:

Binnen het deelakkoord ‘Inclusief sporten en bewegen’ van het Nationaal Sportakkoord gaat het erom dat iedereen in Nederland, ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen of etnische achtergrond met plezier kan meedoen en zijn of haar eigen sportkeuzes kan maken.

De deelname van meisjes en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond is relatief laag. Zo is 40 procent van de meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond lid van een sportvereniging, tegenover 65 procent van de jongens met een niet-westerse migratieachtergrond en drie kwart van de jongens en meisjes zonder migratieachtergrond.

Dit factsheet brengt de factoren in kaart, die van invloed zijn op de sport- en beweegdeelname van Nederlands-Turkse en -Marokkaanse tienermeiden.

Op basis van interviews met jongeren- en sportprofessionals werden vier factoren onderscheiden die van invloed zijn op de sport- en beweegdeelname van Nederlands-Turkse en -Marokkaanse tienermeiden:

  1. Een nieuwe levensfase: sport en bewegen concurreert met huiswerk maken, sociale media, vriendinnen en verantwoordelijkheden binnen het gezin.
  2. De nabije sociale omgeving: familie, vrienden, werven via bekende kanalen en gezichten en activiteiten dichtbij huis zijn van grote invloed op de sport- en beweegdeelname en de sportbeleving.
  3. Expertise van de begeleider: een vrouwelijke begeleider die al langer in de wijk rondloopt en een vertrouwensband creëert heeft de voorkeur.
  4. Een sociaal en flexibel sport- en beweegaanbod: het werkt motiverend om ruimte over te laten voor andere activiteiten en de mogelijkheid om met elkaar bij te kletsen.

De resultaten kunnen ondersteunend zijn bij het formuleren van inclusief sport- en beweegbeleid gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van sporten en bewegen voor tienermeiden met een niet-westerse migratieachtergrond.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl