Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Gevolgen coronacrisis voor bridgeverenigingen

auteur(s):
Hoeijmakers, R., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
15 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Gevolgen coronacrisis voor bridgeverenigingen

samenvatting:

De Nederlandse Bridge Bond (NBB) heeft het Mulier Instituut gevraagd de gevolgen van de coronacrisis voor de bridgeverenigingen in Nederland in kaart te brengen.

Voor dit onderzoek zijn de resultaten gebruikt van een breder onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen in Nederland. Aan het onderzoek hebben 434 bridgeverenigingen deelgenomen.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Ruim vier op de tien verenigingsbestuurders (44%) geven aan zich (ernstige) zorgen te maken over de gevolgen van de coronacrisis voor de bridgevereniging. Dit zijn vaker kleine dan middelgrote en grote bridgeverenigingen.
  • Ruim een derde van de bridgeverenigingen (37%) verwacht minder nieuwe leden vanwege de coronacrisis en één op de vijf bridgeverenigingen (19%) verwacht dat bestaande leden hun lidmaatschap vaker gaan opzeggen.
  • 77 procent van de bridgeverenigingen geeft aan vertrouwen te hebben in de veerkracht van de vereniging om de gevolgen van de coronacrisis te overleven.
  • Negen op de tien bridgeverenigingen (91%) verwachten dat zij aan de lopende financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen zonder gebruik te maken van noodmaatregelen.
  • Gemiddeld verwachten bridgeverenigingen bij sluiting van de vereniging tot en met 28 april 8 procent van de begrote inkomsten voor 2020 mis te lopen. Mocht de vereniging tot en met juli zijn gesloten, dan stijgen de gemiddelde verwachte misgelopen inkomsten naar 17 procent van de begrote inkomsten voor 2020.
  • Het merendeel van de bridgeverenigingen in Nederland (65%) verwacht in staat te zijn om tijdens de coronacrisis bezuinigingen door te voeren. Meest genoemde bezuinigingsmogelijkheden zijn de huur van de accommodatie(s) (38%), clubactiviteiten (21%) en/of bondsafdrachten (10%).
  • 6 procent van de bridgeverenigingen in Nederland geeft aan dat noodmaatregelen, hulp of ondersteuning essentieel zijn om als vereniging de coronacrisis te kunnen overleven.

Klik hier voor het bredere onderzoek 'Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen'.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPOR-TB-0012
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-695
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl