Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Behoeftenonderzoek mensen met een beperking (intern rapport)

auteur(s):
Jonge, M. de, Lindert, C. van, Dool, R. van den
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
27 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van het Fonds Gehandicaptensport een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder mensen met een beperking.

Met behulp van een grootschalig internet panel zijn volwassenen met een lichamelijke beperking (motorisch, visueel of auditief) en ouders van kinderen met een lichamelijke beperking bevraagd over hun belemmeringen bij sporten en bewegen en behoeften bij het vinden van oplossingen hiervoor.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEHA-TB-0006
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-689
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl