Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Tarievenvergelijking sportaccommodaties in Amersfoort (intern rapport)

auteur(s):
Brus, J., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
19 p. fig. tab.
samenvatting:

Om het beleidskader sport te actualiseren wil de gemeente Amersfoort beschikken over een vergelijking van de huurtarieven van de verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente en hoe deze zich verhouden tot elkaar en tot die van vergelijkbare accommodaties in zowel omliggende als in vergelijkbare gemeenten. Het Mulier instituut heeft in opdracht van de gemeente hiervoor onderzoek uitgevoerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0023
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-678
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl