Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor buitensport in Haarlemmermeer (intern rapport)

auteur(s):
Schadenberg, B., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
45 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

De gemeente Haarlemmermeer heeft behoefte aan een helder toekomstperspectief op de vraag naar sportruimte binnen de gemeente. Gelet op de te verwachte bevolkingsgroei zijn inzichten nodig in de ontwikkeling van de behoefte aan sportaccommodaties en onderbouwing van waar eventuele planmatige aanpassingen nodig zijn.

Deze rapportage, opgesteld door het Mulier Instituut op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer, richt zich op de behoefte aan buitensportaccommodaties en geeft inzicht hoe deze behoefte zich zal ontwikkelen in de periode tot en met 2035. Daarnaast wordt in beeld gebracht hoe de verenigingen de accommodatie waarvan zij gebruikmaken beoordelen, om te bezien waar eventueel knelpunten bestaan.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0023
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-672
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl