Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor voetbal in Beuningen en Ewijk (intern rapport)

auteur(s):
Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
10 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

Voetbal is de grootste veldsport in de gemeente Beuningen. De gemeente Beuningen wil graag inzicht hebben in de ontwikkeling van de ruimtebehoefte van de voetbalverenigingen die daar zijn gevestigd, om vervolgens gefundeerde besluiten te nemen over de toekomstige investeringen wat betreft de voetbalvelden. In opdracht van de gemeente Beuningen heeft het Mulier Instituut hiervoor onderzoek uitgevoerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0023
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-670
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl