Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Competentieontwikkeling van sport- en cultuurcoaches

auteur(s):
Stam, W. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
2 p.
documenten:

Competentieontwikkeling van sport- en cultuurcoaches, factsheet 2020/4

samenvatting:

De gemeenten zetten, met financiële hulp van het Rijk, 3.667 fte aan buurtsport- en cultuurcoaches in om Nederlanders te motiveren deel te nemen aan sport en/of cultuur.

Om de competenties van deze coaches op hoog niveau te brengen en houden, verwacht het Rijk van gemeenten dat zij afspraken met werkgevers maken over het opleiden/bijscholen en de arbeidsvoorwaarden van de coaches. Zij dienen daar tenminste twee procent van het personeelsbudget aan te besteden (Bestuurlijke afspraken BRC).

Deze factsheet toont de resultaten van de peilingen, uitgezet onder gemeenteambtenaren van alle gemeenten die meedoen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties, het panel van buurtsport- en cultuurcoaches en het panel van werkgevers.

De peilingen zijn in 2018 en 2019 door het Mulier Instituut uitgezet met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Uit de peilingen blijkt:

  • Ruim twee derde van de gemeenten (69,4%) geeft gehoor aan de oproep van het Rijk om in elk geval 2 procent van het personeelsbudget beschikbaar te stellen voor competentieontwikkeling van buurtsport- en cultuurcoaches.
  • Gemiddeld stellen gemeenten 2,4 procent van het personeelsbudget beschikbaar voor dit doel.
  • Het merendeel van de coaches heeft in 2019 deelgenomen aan activiteiten voor persoonlijke ontwikkeling of bijscholing (volgens 82% van de coaches en 96% van de werkgevers).
  • Zowel coaches als werkgevers geven aan dat deelnemen aan externe activiteiten, cursussen en/of bijscholingen tijdens werktijd de meest voorkomende mogelijkheid is tot competentieontwikkeling van coaches (respectievelijk 77% en 88%).
  • De ondervraagde buurtsportcoaches zijn van mening dat zij zelf over de vaardigheden van een goede buurtsportcoach beschikken (44% helemaal eens en 56% merendeels).
  • Over het algemeen zijn werkgevers tevreden over de vaardigheden en/of kennis van de sport- en cultuurcoaches over de doelgroep waarop ze worden ingezet.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl