Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

auteur(s):
Voorthuizen, M. van, Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
4 p.
documenten:

Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport: een inventarisatie van bondsbeleid en ervaren aandachtspunten, factsheet 2020/2

samenvatting:

Vanuit de voortdurende actualiteit van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SKK) in de samenleving en binnen de (top)sport, is een inventarisatie van de huidige stand van zaken betreffende de actieve aanpak van SGG door sportbonden wenselijk.

Dit factsheet is een rapportage van gesprekken over SGG met beleidsmatig verantwoordelijken en/of uitvoerend betrokkenen van dertien olympische sportbonden.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste grote sportbonden inmiddels actief beleid voeren op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). Ze hebben ook diverse stappen gezet, zowel op het vlak van preventie als meldingsprocedures. Het blijft voor vrijwel alle bonden wel lastig om SGG-beleid bij verenigingen te agenderen en hen aan te zetten tot actie.

De bevindingen leiden tot de volgende aanbevelingen:

  • verbeter de rolverdeling tussen de diverse betrokken organisaties bij de melding en afhandeling van SGG-incidenten;
  • verbeter de begeleiding van en communicatie naar slachtoffers van SGG bij melding en afhandeling van incidenten;
  • evalueer in hoeverre bestaande instrumenten gebruikt worden bij sportverenigingen en in hoeverre verenigingen behoefte hebben aan aangepaste dan wel aanvullende sportspecifieke materialen om SGG-beleid (zowel preventief als sancionerend) beter te borgen.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl