Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor georganiseerde sport in Utrecht

auteur(s):
Wezenberg-Hoenderkamp, K., Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
70 p. bijl. tab.
documenten:

Ruimte voor georganiseerde sport in Utrecht: vraag-aanbodanalyse naar formele binnen- en buitensportaccommodaties

samenvatting:

De gemeente Utrecht wenst, gegeven de groei van de stad en de ontwikkelingen in het sportlandschap, grip te blijven houden op veranderingen in de behoefte aan sportruimte. In dit rapport worden de huidige en toekomstige behoefte (in 2025, 2030 en 2040) aan formele binnen- en buitensportaccommodaties in beeld gebracht.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses, die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken, beschreven. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportaccommodaties, waar in hoofdstukken 4 tot en met 7 de buitensportaccommodaties centraal staan. In hoofdstuk 8 worden de resultaten uit voorgaande hoofdstukken in relatie met elkaar gebracht en aanbevelingen gegeven.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0023
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-663
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl