Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport in provinciale coalitieakkoorden 2019-2023

auteur(s):
Reitsma, M., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
32 p. tab. Met lit. opg.
documenten:

Sport in provinciale coalitieakkoorden 2019-2023

samenvatting:

Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd om de provinciale coalitieakkoorden te analyseren op aandacht voor sport. In het voorjaar van 2019 vonden de provinciale statenverkiezingen plaats. In het voorjaar en de zomer daaropvolgend hebben alle provincies een bestuur gevormd en een coalitieakkoord opgesteld waarin de ambities en plannen voor de komende bestuursperiode (2019-2023) worden beschreven.

In dit onderzoek worden de opgestelde coalitieakkoorden geanalyseerd. Zo wordt er meer inhoudelijk inzicht gegeven in de aandacht voor sport op provinciaal niveau en de ontwikkeling hierin op basis van eerdere beleidsdocumenten.

Uit het onderzoek blijkt dat, in tegenstelling tot de vorige bestuursperiode, alle twaalf provincies aandacht hebben voor sport in hun coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2019-2023. Nieuwe ambities gaan voornamelijk over onderwerpen die landelijk en lokaal de afgelopen tijd meer aandacht hebben gekregen. Voorbeelden hiervan zijn de verduurzaming van sportvastgoed, de sportieve buitenruimte en kwetsbare groepen met mindere toegang tot sport en bewegen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0023
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-659
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl