Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Gouda

auteur(s):
Schadenberg, B., Brus, J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
48 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor sport in Gouda: een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties (2019 - 2035)

samenvatting:

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Gouda de beschikbare ruimte voor de georganiseerde binnen- en buitensport in de gemeente onderzocht.

In het onderzoek is gebruikgemaakt van verschillende data, zoals reserveringsoverzichten van binnensportaccommodaties, bevolkingsprognoses en recente (landelijke) trends in de sportdeelname.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Het aanbod aan binnensportaccommodaties in Gouda schiet tekort voor de behoefte vanuit de georganiseerde binnensport. Uitbreiding van het aanbod aan binnensportaccommodaties met sporthal De Tobbe en sportzaal Westergouwe is in lijn met landelijke richtlijnen, en met de uitkomsten van de bezettingsanalyses en de gebruikersbevraging.
  • In Gouda staan veel gymzalen. Gelet op de taakstelling die de gemeente heeft voor het bewegingsonderwijs, en de beperkte functionaliteit van gymzalen voor de (georganiseerde) binnensport, is het mogelijk om dit aanbod aan te passen.
  • Op drie sportparken in Gouda is sprake van een tekort aan voetbalvelden. De verwachting is dat deze tekorten stand houden.
  • In Gouda is sprake van een relatief hoge druk op de tennisbanen in vergelijking et vergelijkbare gemeenten en het landelijk gemiddelde.
  • De hockeyvereniging heeft voldoende ruimte tot haar beschikking, nu en in de toekomst.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0023
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-648
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl