Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Contributies en toegangsprijzen in de sport

auteur(s):
Davids, A.
plaats:
Nieuwegein
uitgever:
Arko Sports Media
jaar:
2019
collatie:
4 p.
documenten:

Contributies en toegangsprijzen in de sport: de contributiemonitor

samenvatting:

Een belangrijke inkomstenbron voor sportverenigingen zijn de contributies van leden. Voor sportaccommodaties zoals zwembaden en ijsbanen zijn de toegangskaartjes de voornaamste inkomstenbron.

Hoe hoog zijn deze contributies en prijzen van toegangskaartjes en welke ontwikkeling is daarin te zien? Om de ontwikkelingen in de betaalbaarheid van de sport te kunnen volgen, brengen het Mulier Instituut en de HAN de contributies van sportverenigingen en de toegangsprijzen van zwembaden, ijsbanen en klim- en boulderhallen in kaart.

De gemiddelde contributies zijn vergeleken voor de jaren 2018/2019 ten opzichte van 2016/2017.

Dit artikel van Arjen Davids, onderzoeker bij het Mulier Instituut is geplaatst in het vaktijdschrift Sport, Bestuur en Management van december 2019. 

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl