Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

JOGG-inventarisatie (intern rapport)

auteur(s):
Gutter, K, Slot-Heijs, J.J., Balk, L., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
43 p. bijl. fig.
samenvatting:

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl en voor een gezond gewicht.

Het doel van dit onderzoek uitgevoerd door het Mulier instituut is het in kaart brengen van de drie programmapijlers van JOGG: de JOGG-aanpak, het programma ‘Gezonde Omgeving’ en Communicatie en Marketing.

In augustus 2019 is een online vragenlijst onder JOGG-regisseurs uitgezet. Deze vragenlijst is grotendeels vergelijkbaar met de vragenlijsten in voorgaande jaren (sinds 2016) die onder JOGG-regisseurs zijn uitgezet. Hierdoor zijn vergelijkingen mogelijk tussen de antwoorden van JOGG-regisseurs uit 2019 en voorgaande jaren.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
JEUG-TB-0010
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-646
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl