Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Evaluatie lokale uitvoering aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (intern rapport)

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
52 p. bijl. fig.
samenvatting:

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.

Het doel van dit onderzoek uitgevoerd door het Mulier instituut, is het in kaart brengen van de drie programmapijlers van JOGG: de JOGG-aanpak, het programma ‘Gezonde Omgeving’ en Communicatie en Marketing.

In het najaar van 2018 is hiervoor een online vragenlijst onder JOGG-regisseurs uitgezet. Deze vragenlijst is grotendeels vergelijkbaar met de vragenlijst die in 2017 onder JOGG- regisseurs is uitgezet. Hierdoor zijn vergelijkingen mogelijk tussen de antwoorden van JOGG-regisseurs uit 2018 en 2017.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
JEUG-TB-0010
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-645
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl