Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Resultaten JOGG-barometer (intern rapport)

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
40 p. bijl. fig.
samenvatting:

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.

Gemeenten kunnen zich aansluiten en gaan voor minstens drie jaar een samenwerkingsovereenkomst aan met JOGG. JOGG-gemeenten werken aan een wijkgerichte integrale aanpak, gericht op het bevorderen van een gezonde leefomgeving door middel van het creëren van duurzame activiteiten en samenwerkingen binnen de gemeente.

Het Mulier Instituut onderzoekt jaarlijks de tevredenheid over de geleverde dienstverlening door JOGG en de ondersteuningsbehoefte van de JOGGregisseurs (sinds 2014) en -beleidsmedewerkers (sinds 2017).

In deze rapportage worden de resultaten van 2019 beschreven, en waar mogelijk vergeleken met de resultaten van 2018. JOGG kan daarmee de kwaliteit van hun ondersteuningsaanbod volgen en gericht aanpassen aan de behoeften van JOGG-regisseurs en -beleidsmedewerkers.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
JEUG-TB-0010
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-644
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl