Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'

auteur(s):
Reitsma, M., Pulles, I., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
61 p. bijl. tab.
documenten:

Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland': voortgangsrapportage november 2019

samenvatting:

339 van de 355 Nederlandse gemeenten (95%) nemen deel aan de regeling voor lokale sportakkoorden. 274 gemeenten zijn sinds november 2019 onder leiding van een sportformateur bezig met het opstellen en sluiten van sportakkoorden tussen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, de gemeente en/of het bedrijfsleven. 65 gemeenten zijn inmiddels gestart met de uitvoering van een lokaal of regionaal sportakkoord met behulp van een uitvoeringsbudget.

Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. In deze rapportage brengt het Mulier Instituut de gepleegde inspanningen in het eerste jaar van het Nationaal Sportakkoord in beeld. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0023
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-639
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl