Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019

auteur(s):
Pulles, I., Stam, W. van, Heijnen, E., Lindert, C. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
29 p. bijl, fig.
documenten:

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019

samenvatting:

Vanaf 1 januari 2019 is de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) van kracht. Functionarissen met termen als buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches (andere termen komen lokaal ook voor) werken aan het mogelijk maken van een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten voor iedereen.

Om een beeld te krijgen van hoe de beschikbare middelen worden ingezet en wat de resultaten zijn, stelde het Mulier Instituut een Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties op. De deelnemende gemeenten verwachten aan het einde van het jaar in totaal 3.578 fte gerealiseerd te hebben (98%). Ongeveer een kwart van de gemeenten (23%) geeft aan de norm op 31 december niet te halen, het gaat hierbij om 89 fte.

De belangrijkste conclusies van de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties zijn:

In totaal nemen 347 Nederlandse gemeenten (98%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Op 1 september 2019 realiseerden zij in totaal 3.400 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches die als doel hebben om Nederlanders te motiveren voor deelname aan sport en/of cultuur. Dat is 93 procent van de beoogde 3.667 fte. 

2.834 fte aan functionarissen is in 344 gemeenten werkzaam vanuit de sector sport en bewegen. Vanuit de sector kunst en cultuur wordt 566 fte aan functionarissen in 281 gemeenten ingezet.

In 55 procent van de gemeenten waarin vanuit de sector sport en bewegen functionarissen in het onderwijs worden ingezet, hebben de functionarissen de taak om zelfstandig les te geven. In totaal worden 1160 personen als vakleerkracht bewegingsonderwijs ingezet. 

Functionarissen worden vooral ingezet op de doelgroepen kinderen (89%), jongeren (79%), ouderen (78%) en personen met een beperking (74%). Qua omvang is de inzet veruit het grootst voor kinderen van 0 tot 12 jaar (1.598 fte).

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl