Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Lestijd lichamelijke opvoeding vmbo gl/tl uitgelicht

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Lucassen, J.M.H.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
12 p. bijl. tab.
documenten:

Lestijd lichamelijke opvoeding vmbo gl/tl uitgelicht

samenvatting:

Uit de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs bleek dat scholen binnen vmbo gl/tl significant minder klokuren les aanbieden over de hele opleiding dan de richtlijn van de minimumtabel voorschrijft. 44 procent van deze scholen blijkt aan deze richtlijn te voldoen. De gemiddelde lestijd per week is over het algemeen niet lager binnen de leerjaren van het vmbo gl/tl dan binnen de andere schoolniveaus. De reden dat het vmbo gl/tl toch achterblijft op de richtlijn kan komen doordat de richtlijn voor vmbo anders is vastgesteld dan voor havo en vwo. Het volgens de richtlijn gemiddeld per week te geven lesuren is – uitgaande van veertig lesweken per jaar – voor vmbo 2,5 uur, voor havo 2,2 uur en voor vwo 2 uur. Daarmee is het voldoen aan de richtlijn relatief zwaarder voor het vmbo dan voor de havo en het vwo.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
ONDE-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-638
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl