Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Kansen op sportieve groei?

auteur(s):
Tiessen-Raaphorst, A., Woittiez, I., Vonk, F., Pulles, I.
plaats:
Den Haag
uitgever:
Sociaal Cultureel Planbureau
jaar:
2019
collatie:
101 p.
documenten:

Kansen op sportieve groei?

Bijlage 1 Kansen op sportieve groei?

Bijlage 2 Determinants of physical activity, exercise and sedentary behaviour

samenvatting:

Sociaaleconomische kenmerken, motieven om te sporten en sportgedrag van ouders of partner zijn belangrijke kenmerken om te verklaren waarom de ene helft van de Nederlandse bevolking frequent aan sport doet en de andere helft niet of incidenteel. Kenmerken als leefbaarheid van de wijk, aanwezigheid van sportaccommodaties of aspecten van gemeentelijk sportbeleid nemen een kleiner aandeel in in de verklaring of mensen wel of niet sporten.
In dit rapport is met behulp van een sociaalecologisch model geanalyseerd wat bepalend is voor de frequente sportdeelname.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl