Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

In beweging voor de inclusiviteit van mensen met een chronische aandoening

auteur(s):
Nägele, M.
plaats:
Nijmegen / Utrecht
uitgever:
Radboud Universiteit Nijmegen / Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
103 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

In beweging voor de inclusiviteit van mensen met een chronische aandoening: een onderzoek naar factoren die een rol spelen in de sport- en beweegdeelname van mensen met een chronische aandoening

samenvatting:

Eén van de doelen van het Sportakkoord van 2017-2021 is het makkelijker en toegankelijker maken van sport en bewegen voor mensen met een beperking en chronische aandoening.

Deze masterscriptie onderzoekt welke factoren invloed hebben op de sport- en beweegdeelname van mensen met een chronische aandoening en op welke wijze deze groep mensen gestimuleerd kan worden om meer te sporten en bewegen.

Uit de resultaten blijkt dat mensen met een chronische aandoening een lagere sportdeelname hebben dan mensen zonder chronische aandoening. De beweegdeelname van mensen met een chronische aandoening ligt echter niet lager vergeleken met mensen zonder chronische aandoening, zodra wordt gecontroleerd voor de aanwezigheid en ernst van een fysieke beperking.

Mensen die meer dan één chronische aandoening hebben, hebben zowel een lagere wekelijkse sport- als beweegdeelname. Mensen met aandoeningen van oog en oor en hart- en vaataandoeningen hebben zowel de laagste sport- als beweegdeelname. Ziektelast, opleidingsniveau, ervaren belemmeringen, arbeidsmarktpositie en huishoudsamenstelling spelen ook een rol voor het sport- en beweeggedrag van mensen met een chronische aandoening.

Enkele adviezen uit het onderzoek zijn:

  • in stand houden van bestaande interventies op dit gebied en uitbreiding voor een grotere doelgroep, zoals het Sportloket en de Beweegkuur Fysieke Beperkingen;
  • zorgverleners bewuster maken van het belang van sporten bij mensen met chronische aandoeningen;
  • mensen met een chronische aandoening en multimorbide mensen zelf voor te lichten over de voordelen van sporten en bewegen, zodat de ervaren belemmeringen minder zwaar gaan wegen.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl