Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

...maar welk proces kom ik hier eigenlijk begeleiden...?

auteur(s):
Reitsma, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap
jaar:
2018
collatie:
71 p. bijl. fig. Met lit. opg.
documenten:

…maar welk proces kom ik hier eigenlijk begeleiden…?: een onderzoek naar procesbegeleiding bij twee voetbalverenigingen (scriptie)

samenvatting:

Scriptie onderzoek ter afronding van de master Sportbeleid en Sportmanagement Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap (USBO). In kaart wordt gebracht hoe procesbegeleiding bij een sportvereniging wordt ervaren en welke betekenis dit heeft voor een veiliger sportklimaat.

Gekozen is voor een etnografische aanpak met bijpassende kwalitatieve dataverzamelingsmethoden. Interviews zijn afgenomen met betrokkenen van twee verenigingen. In aanvulling hierop zijn observaties gedaan en zijn documenten geraadpleegd.

Geconcludeerd wordt dat procesbegeleiding vooral directe betekenis heeft voor de dynamiek binnen de vereniging en voor de directe doelgroep (de kaderleden met wie hij werkt). Tevens zijn er aanwijzingen dat procesbegeleiding van betekenis is voor een veilig sportklimaat, maar dat deze relatie niet altijd zichtbaar is en er soms helemaal niet is.

De procesbegeleiding heeft echter als instrument de potentie om in veel bredere zin bij te dragen aan veranderprocessen binnen verenigingen. Dit heeft implicaties voor de manier waarop procesbegeleiding als interventie gewaardeerd, beoordeeld, aangepast en opgevolgd moet worden.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl