Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Adviesrapport ongevallenregistratie in zwembaden

auteur(s):
Floor, C., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
19 p. tab.
documenten:

Adviesrapport ongevallenregistratie in zwembaden

samenvatting:

Om kennis te vergaren over het soort ongevallen dat in zwembaden plaatsvindt en wat de mogelijke risicofactoren zijn, is het nodig om gegevens hierover te registreren. Beheerorganisaties en zwembadmanagers geven aan gebruik te maken van een registratiesysteem om ongevallen in hun zwembad(en) te registreren. Deze registratiesystemen hanteren verschillende definities van een ongeval, zijn lokaal verschillend ingericht en registreren verschillende en vaak een beperkt aantal risicofactoren.

Geadviseerd wordt om te investeren in het opstellen van adviesrichtlijnen zodat registratie in zwembaden op een uniformere manier plaatsvindt. Het is belangrijk om bij het opstellen van dergelijke richtlijnen rekening te houden met de praktische uitvoerbaarheid van de registratie.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEZO-TB-0014
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-630
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl