Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Opvoeden samen met de buurt

auteur(s):
Duijvestijn, P.
plaats:
Amsterdam
uitgever:
DSP-groep BV
jaar:
2012
collatie:
8 p.
documenten:

Opvoeden samen met de buurt: de pedagogische waarde van de sportvereniging

samenvatting:

Na gezin en school wordt de sportvereniging wel het derde opvoedmilieu genoemd. Gezien het grote bereik - circa drie kwart van alle jeugd in Nederland is lid van een sportvereniging - heeft de georganiseerde verenigingssport zonder meer grote invloed op het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Niet in de laatste plaats omdat ze er op regelmatige basis en doorgaans met veel plezier komen. Daarmee vormt de sport een pedagogisch aangrijpingspunt, zeker in wijken waar de opvoedomstandigheden thuis niet optimaal zijn. In de sport leren kinderen en jongeren, in een positieve sfeer, om samen te werken, om rekening te houden met anderen, om door te zetten en om zich aan regels te houden. Van hun trainers, coaches en leiders horen ze welk gedrag wel en niet door de beugel kan. Ze krijgen complimenten, maar worden zo nu en dan ook teruggefloten. Daarnaast vormt de sportvereniging een belangrijke ontmoetingsplaats. Zowel jeugdigen als ouders komen er in contact met elkaar en organiseren samen tal van activiteiten. Niet voor niets is de sportvereniging de belangrijkste vrijwilligerssector in Nederland. Daarmee leveren sportverenigingen een belangrijke bijdrage aan het opvoed- en opgroeiklimaat in de buurt, zo blijkt uit onderzoek van DSP-groep naar de pedagogische kracht van vijftien uiteenlopende wijken in Nederland. Het onderzoek maakt echter ook duidelijk dat er grote verschillen bestaan in de pedagogische bijdrage die sportverenigingen leveren.

Ontleent aan goede voorbeelden uit de praktijk biedt deze factsheet praktische tips en handvatten om de pedagogische waarde van sportverenigingen te versterken.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl