Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor buitensport in Zoetermeer

auteur(s):
Schadenberg, B., Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
42 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor buitensport in Zoetermeer

samenvatting:

De gemeente Zoetermeer wil beschikken over inzicht in de huidige en toekomstige behoefte aan sportvelden en –banen in de gemeente. Hiertoe heeft het Mulier Instituut een capaciteitsonderzoek uitgevoerd.

De gemeente Zoetermeer heeft zeven buitensportparken waarop ruimte wordt geboden voor (onder andere) atletiek, hockey, honk- en softbal, korfbal, tennis en voetbal.

Voor het onderzoek zijn vastgelegde en algemeen geaccepteerde planningsnormen en richtlijnen toegepast. De buitensportverenigingen1 zijn benaderd om diverse data aan te leveren om de behoeftebepaling in context te plaatsen. Daarnaast zijn de verenigingen (m.u.v. de tennisverenigingen) geïnterviewd om te bezien hoe zij tegenover de huidige situatie aankijken.

Op deze wijze wordt een zo compleet mogelijk beeld van de buitensportparken in Zoetermeer geschetst waarmee de gemeente Zoetermeer inzicht heeft in de behoefte aan buitensportruimte en onderbouwing van waar eventuele planmatige aanpassingen nodig zijn in het sportvelden en –banenaanbod haar sportparken.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 beschrijft een aantal ontwikkelingen en prognoses die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de vraag-aanbodanalyse van de diverse buitensporten. In hoofdstuk 4 wordt de situatie per sportpark behandeld.   

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-620
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl