Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Rotterdam in beweging (intern rapport)

auteur(s):
Stam, W. van, Pulles, I.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
40 p. bijl. Met lit. opg.
samenvatting:

Buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches worden ingezet om meer mensen te laten sporten/bewegen en/of aan culturele activiteiten mee te laten doen. Het Rijk bekostigt 40 procent van de salariskosten en gemeenten dragen samen met lokale partijen zorg voor de organisatie van 60 procent cofinanciering.

Op 1 januari 2019 is de Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) overgegaan in de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Naast dat de rijksregeling is veranderd, is de sportwereld in Rotterdam ook volop in beweging.

Al deze veranderingen zijn aanleiding geweest voor de gemeente Rotterdam om het Mulier Instituut te vragen de huidige inzet te evalueren. De doelstelling van dit onderzoek is: meer inzicht krijgen in de wijze waarop de combinatiefunctionarissen sporttak en de buurtsportcoaches worden ingezet in de gemeente Rotterdam. Past hun inzet bij de doelstellingen van het Rotterdamse sportbeleid en de sportpartners? Het onderzoek sluit af met een aanbevelingen voor de toekomstige inzet van de functionarissen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0023
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-618
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl