Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Inzicht in stimuleringsregelingen ter bevordering van de zwemvaardigheid

auteur(s):
Floor, C., Brouwer, L.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
29 p. bijl. tab. fig.
documenten:

Inzicht in stimuleringsregelingen ter bevordering van de zwemvaardigheid: monitor gemeenten 2018

samenvatting:

In Nederland zijn ouders zelf verantwoordelijk voor de zwemvaardigheid van hun kinderen. De Nederlandse overheden hebben echter mogelijkheden om de zwemvaardigheid te stimuleren.

Dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut, valt binnen het project NL Zwemveilig. Het project NL Zwemveilig is een initiatief van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en wordt mede gefinancierd door het ministerie van VWS.

Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op de regelingen die gemeenten inzetten om de zwemvaardigheid te verhogen. Niet alleen meer inzicht op welke regelingen dit zijn, maar ook inzicht in het aantal gemeenten dat gebruikmaakt van deze regelingen en hoe deze regelingen worden ingezet zijn doel van dit onderzoek.

Voor dit onderzoek is ten eerste een deskstudie uitgevoerd naar de verschillende stimuleringsregelingen die in Nederland worden ingezet. Vervolgens is een online vragenlijst opgesteld die via het panel van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is uitgezet onder alle gemeenten in Nederland. In totaal hebben 381 gemeenten de vragenlijst ontvangen; 163 gemeenten hebben de vragenlijst ingevuld (42% respons).

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-602
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl