Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor binnensport op Urk

auteur(s):
Brus, J., Eck, M. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
34p. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor binnensport op Urk

samenvatting:

De gemeente Urk wenst inzicht te hebben in de huidige en toekomstige (2025 en 2035) vraag naar binnensportruimte en hoe deze zich verhoudt tot het huidige aanbod. Deze wens vloeit voort uit de komst van een nieuwbouwwijk met de bijbehorende demografische ontwikkelingen (bevolkingsgroei) en de vraag of daar al dan niet een nieuwe binnensportaccommodatie gerealiseerd moet worden. Daarnaast bestaat het geluid vanuit verenigingen dat de accommodaties vol zitten. Voor sportbeoefening op Urk is in theorie genoeg binnensportruimte aanwezig. Uit het onderzoek blijkt dat in de praktijk de accommodaties druk bezet zijn. In de huidige situatie lijkt het in de accommodaties te knellen, en met de geprognotiseerde bevolkingsgroei in de gemeente ligt het in de lijn der verwachting dat in de toekomst het huidig aanbod van binnensportaccommodaties tekort zal schieten. In de huidige situatie is de gemiddelde bezetting van binnensportaccommodaties hoger dan die van accommodaties in vergelijkbare gemeenten.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0021
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-605
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl