Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

SportKlimaatApp geeft dieper inzicht in sportief wedstrijdgedrag

auteur(s):
Prins, R.G.
plaats:
Nieuwegein
uitgever:
Arko Sports Media
jaar:
2019
documenten:

SportKlimaatApp geeft dieper inzicht in sportief wedstrijdgedrag (artikel)

samenvatting:

Artikel van Rick Prins, onderzoeker bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Strategie over een onderzoek naar inzicht in sportief wedstrijdgedrag. Het Mulier Instituut heeft hiervoor een nieuwe methodiek ontwikkeld: de SportKlimaatApp. Met deze mobile app kunnen getrainde observanten zowel sportieve als onsportieve gedragingen registreren. Meer inzicht in de oorzaak-gevolgrelaties van een veilig sportklimaat kan bijdragen aan effectief beleid op dit gebied.

Tussen april 2017 en oktober 2018 hebben dertig observanten in totaal 875 wedstrijden in de Nederlandse amateursport gadegeslagen. De meeste wedstrijden zijn in het voetbal geregistreerd (207 wedstrijden), gevolgd door hockey (170) en (beach)volleybal (116).

Uit de analyses met de SportKlimaatApp komt naar voren dat op amateursportvelden overwegend positieve gedragingen te zien zijn. Als in een wedstrijd eenmaal een excessieve gedraging voorkomt, dan is de kans aanzienlijk dat er meerdere excessieve gedragingen volgen. Een toename van de sportieve belangen laat ook het aantal onsportieve gedragingen toenemen.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl