Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Schiedam

auteur(s):
Schadenberg, B., Wezenberg-Hoenderkamp, K., Davids, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
59 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor sport in Schiedam: een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties

samenvatting:

De gemeente Schiedam wil beschikken over inzicht in de huidige en toekomstige behoefte aan ruimte voor sport in de gemeente. Hiertoe heeft het Mulier Instituut diverse capaciteitsonderzoeken uitgevoerd. Dit rapport gaat in op de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties.

Met de resultaten heeft de gemeente Schiedam inzicht in de groei of afname van de behoefte aan sportaccommodaties in Schiedam en onderbouwing van waar eventuele planmatige aanpassingen in het aanbod nodig zijn.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0021
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-597
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl