Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Product in praktijk

auteur(s):
Reitsma, M., Hoeijmakers, R., Hermens, N. J., Claringbould, I., Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
76 p. bijl. tab. fig.
documenten:

Product in praktijk. Drie casestudies naar de VSK-programmaonderdelen procesbegeleiding, trainer-/coachbegeleiding en aanpak ouderproblematiek

samenvatting:

In dit document zijn drie casestudies gebundeld. Deze studies zijn een toevoeging aan de VSK (veilig sportklimaat) Monitor 2018. Met het aflopen van het VSK-programma na 2018 ontstond de behoefte aan meer kennis over de implementatie van VSK producten in de praktijk. Voor de laatste editie van de monitor zijn daarom drie casestudies uitgevoerd naar de praktische uitwerking van interventies bij verenigingen. Dit zijn procesbegeleiding, het traject Coach-de-Coach en de ouderaanpak binnen VSK.

Het doel van elke studie was om beter te begrijpen wat de opzet en uitvoering van de interventie in de praktijk betekent. Hierdoor wordt meer zicht verkregen op de elementen die een rol spelen en in welke mate deze wel of niet tot duurzame effecten leiden. Bij het werken aan een veilig sportklimaat zijn partijen op verschillende niveaus betrokken. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
WSN-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-594
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl