Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Evaluatie en waardering van GoldenSports

auteur(s):
Dellas, V., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
13 p. bijl.
documenten:

Evaluatie en waardering van GoldenSports: ervaringen van betrokken professionals en migrantenvrouwen met het sport- en beweegaanbod van GoldenSports

samenvatting:

GoldenSports biedt sport en bewegen aan voor 55-plussers. Om de fysieke- en de sociaalemotionele gezondheid bij migrantenvrouwen te verbeteren, heeft GoldenSports met ondersteuning van Fonds NutsOhra op vier locaties in Amsterdam en op drie locaties in Utrecht sport- en beweegaanbod georganiseerd specifiek voor migrantenvrouwen.

Zes maanden na de start van het sport- en beweegaanbod voor migrantenvrouwen heeft het Mulier instituut in opdracht van GoldenSports een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op succesverhalen en opbrengsten van GoldenSports voor migrantenvrouwen. Met behulp van focusgroepgesprekken en interviews zijn de ervaringen onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemende migrantenvrouwen het aanbod als erg positief ervaren. Zo geven zij aan minder last van lichamelijke pijnklachten te hebben. Ook andere betrokkenen, zoals de trainers, de programmacoördinatoren en de ambassadeurs (migrantenvrouwen die vrijwilliger zijn bij het werven van deelnemers en ondersteunen bij de training) zien de meerwaarde van het beweegaanbod van GoldenSports voor migrantenvrouwen.

Succesfactoren voor het slagen van sport- en beweegaanbod voor migrantenvrouwen zijn dat het aanbod alleen voor vrouwen is, de lessen binnen worden gegeven in een wijk-/buurthuis en dat de kosten laag zijn. De inzet van ambassadeurs die een centrale rol binnen de gemeenschap hebben, draagt bij aan het succesvol werven van deelnemers.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
OUDE-TB-0004
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-583
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl