Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Evaluatie 'Bewegen en meedoen in Ooij'

auteur(s):
Brandsema, A., Ooms, L.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
16 p. bijl. tab.
samenvatting:

De Gelderse Sport Federatie (GSF) heeft het project ‘Bewegen en meedoen in Ooij’ opgezet binnen het programma ‘Meer veerkracht, langer thuis’ van Fonds NuthsOhra (FNO). Het project heeft als doel om meer kwetsbare ouderen (65-plussers) te laten bewegen in Berg en Dal, met een focus op deelgemeente Ooij.

Door meer beweegactiviteiten te organiseren onder goede begeleiding, poogt GSF de ouderen te ondersteunen in het behoud van mobiliteit en zelfredzaamheid. Mede daardoor kan participatie van ouderen worden bevorderd, eenzaamheid worden bestreden en sociale cohesie worden vergroot.

Het project is uitgevoerd van oktober 2017 tot en met oktober 2018. Het Mulier Instituut heeft dit programma gemonitord en geëvalueerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-578
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl