Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Werkgevers van buurtsportcoaches

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Lindert, C. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
2 p. fig.
documenten:

Werkgevers van buurtsportcoaches

samenvatting:

Met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn in 2018 een panel van buurtsportcoaches en een panel van buurtsportcoachwerkgevers opgezet. Jaarlijks nemen de buurtsportcoaches en werkgevers deel aan een online vragenlijst over verschillende actuele thema’s. In de zomer van 2018 vonden de eerste peilingen plaats. 133 buurtsportcoaches en 41 werkgevers deden hieraan mee. In dit factsheet zijn de belangrijkste resultaten van de werkgeverspeiling samengevat. Resultaten van de buurtsportcoachpeiling, en meer resultaten van de werkgeverspeiling, zijn in het factsheet ‘Het beroep van de buurtsportcoach’ gepresenteerd.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl