Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies

auteur(s):
Ooms, L., Dellas, V., Lindert, C. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
71 p. bijl. tab. fig.
documenten:

Bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies

samenvatting:

 Binnen het landelijk Erkenningstraject Interventies worden interventies uit verschillende werkvelden systematisch beoordeeld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. Uit eerdere onderzoeken onder ontwikkelaars en potentiële gebruikers van sport- en beweeginterventies blijkt dat de databanken waarin de erkende sport- en beweeginterventies zijn opgenomen nog niet altijd worden gevonden en dat erkende sport- en beweeginterventies nog weinig buiten de Sportimpuls worden ingezet. Met dit onderzoek is getracht inzicht te krijgen in de bekendheid van erkende sport- en beweeginterventies bij potentiële gebruikers, hun behoefte om erkende sport- en beweeginterventies in te zetten en de achterliggende factoren in kaart te brengen die een rol spelen bij het al dan niet inzetten van een erkende interventie in de sport- en beweegsector, om aanbevelingen te formuleren voor het verbeteren van de bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-TB-0013
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-573
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl