Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Seksuele diversiteit in de breedtesport

auteur(s):
Hoeijmakers, R., Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
documenten:

Seksuele diversiteit in de breedtesport

samenvatting:

Sinds 2008 voert de Gay-Straight Alliantie Gelijkspelen, in opdracht van de ministeries van OCW en VWS, een beleidsprogramma uit gericht op acceptatie van homoseksualiteit in de wereld van de (georganiseerde wedstrijd)sport. Dit programma is de afgelopen jaren deels geïntegreerd binnen het bredere beleidsprogramma 'Naar een Veiliger Sport Klimaat'. Om te zien hoe het is gesteld met de acceptatie van seksuele diversiteit in de sport en welke ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld ten opzichte van eerdere metingen (2008, 2010 en 2013), voerde het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF in 2017/2018 een vervolgmeting uit. De centrale vraag van het onderzoek luidt hoe het is gesteld met de acceptatie van seksuele diversiteit (LHBTI) in de verenigingsport en welke ontwikkelingen vastgesteld kunnen worden ten opzichte van eerdere metingen. De resultaten laten zien dat positieve aandacht voor de acceptatie van homoseksualiteit op de goede plek terechtkomt, namelijk bij mannelijke teamsporters waar het vaakst expliciet sprake is van homonegativiteit. De uitkomsten suggereren tegelijkertijd dat deze aandacht nog beperkt effectief was, waar het gaat om het daadwerkelijk veranderen van gedrag (voorkomen van homonegatieve grappen en opmerkingen) en attitude (bijv. belang sanctioneren homograppen door arbitrage). Voor het daadwerkelijk doorbreken van negatieve stereotypering en het realiseren van een bredere acceptatie van diversiteit naar seksuele voorkeur, genderidentiteit en genderexpressie is meer tijd en aandacht nodig. Dit pleit voor een voortgaande specifieke beleidsinzet om veilige en inclusieve sportverenigingen te creëren voor alle LHBTI-ers, met een blijvende focus op mannelijke teamsporten.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEND-TB-0002
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-571
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl