Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Behoefteonderzoek zwemwatercapaciteit en ijsbaan in de gemeenten Ede en Wageningen

auteur(s):
Floor, C., Wezenberg-Hoenderkamp, K., Brus, J., Spreen Brouwer, T., Bennenbroek, M.
plaats:
Utrecht / Woerden
uitgever:
Mulier Instituut / TREEM
jaar:
2018
collatie:
72 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Behoefteonderzoek zwemwatercapaciteit en ijsbaan in de gemeenten Ede en Wageningen

samenvatting:

In opdracht van de gemeenten Ede en Wageningen heeft het Mulier Instituut, in samenwerking met TREEM, de behoefte onderzocht aan zwemwater in Ede-Wageningen, nu en naar de toekomst (2020 en 2030).

Beide gemeenten willen gezamenlijk optrekken in hun toekomstige zwemwaterbehoefte. In de gemeenten bevinden zich twee openbare overdekte zwembaden en de gemeenten willen inzicht om keuzes te kunnen maken over de toekomst van deze zwembaden. Daarnaast willen de gemeenten ook weten of het verzorgingsgebied van de regio toereikend is voor de realisatie van een kunstijsbaan.

Voor het benodigde zwemwater nu en in de toekomst is gebruik gemaakt van een planningsinstrument, dat onderscheid maakt tussen verschillende activiteiten: onderwijs (leszwemmen en schoolzwemmen), zwemsport, banenzwemmen, doelgroepenzwemmen en recreatief zwemmen

Leeswijzer: hoofdstuk 2 gaat in op de relevante bevolkingsprognoses en ontwikkelingen in de sport- en zwemdeelname. In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie in Ede-Wageningen met betrekking tot zwemmen uiteengezet. De capaciteiten van de zwembaden worden vergeleken met buurgemeenten en vergelijkbare gemeenten. Hoofdstuk 4 richt zich op de programmering en bezoekaantallen van de zwembaden en geeft meer inzicht in de herkomst van bezoekers. In hoofdstuk 5 komen verschillende stakeholders (zwembadmanagers, verenigingen en zwemscholen) aan bod om een kwalitatief inzicht in de behoefte aan zwemwater te geven. In hoofdstuk 6 wordt met behulp van het planningsinstrument uiteengezet wat de huidige kwantitatieve behoefte aan zwemwater is en hoe deze behoefte in 2020 en 2030 is. Hoofdstuk 7 richt zich op het verzorgingsgebied van een ijsbaan in de regio. Hoofdstuk 8, ten slotte, geeft een samenvatting en conclusie.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0021
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-568
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl