Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Procesevaluatie Denken en Doen

auteur(s):
Dellas, V., Ooms, L.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
31 p. bijl. Met lit. opg.
documenten:

Procesevaluatie Denken en Doen: de waardering en ervaring van de docenten en deelnemers met de bridge-interventie van de Nederlandse Bridge Bond

samenvatting:

Een groot deel van de ouderen in Nederland voelt zich eenzaam. Langdurige eenzaamheid heeft negatieve gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van ouderen.

De interventie Denken en Doen, gericht op ouderen boven de 60 jaar, gebruikt bridge als middel om ouderen te activeren, met elkaar in contact te brengen en langdurig aan elkaar te verbinden.

Om inzicht te krijgen in het verloop van de meest recente Denken en Doen-projecten en ervaringen van bridgedocenten en deelnemers, heeft het Mulier Instituut in opdracht van de Nederlandse Bridge Bond een procesevaluatie uitgevoerd in twee Denken en Doen-locaties: de gemeente Rheden en Borger-Odoorn.

Uit de resultaten blijkt dat zowel de docenten als de deelnemers erg tevreden zijn over het verloop van de interventie. Zo zien de docenten dat de deelnemers sociale contacten hebben opgedaan en deze onderhouden. De deelnemers vinden het tempo van de lessen erg fijn en zijn van mening dat de docent over goede didactische vaardigheden beschikt. Weinig deelnemers zijn afgehaakt.

Succesfactoren die door de docenten worden genoemd zijn de tweejarige projectperiode en de beschikbare digitale lesmethoden. Belangrijke succesfactoren volgens de deelnemers zijn de sfeer van veiligheid en acceptatie binnen de groep en het geduld van de docent.

Aanbevolen wordt onder meer om docenten met een didactische achtergrond te blijven inzetten en de lessen regelmatig te evalueren.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
OUDE-TB-0004
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-567
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl