Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Evaluatie beleidskader sportevenementen

auteur(s):
Hover, P., Hoeijmakers, R.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
29 p. bijl. tab. fig. Met lit. opg.
documenten:

Evaluatie beleidskader sportevenementen

samenvatting:

Het ministerie van VWS heeft in 2018 de wens om het beleidskader sportevenementen te evalueren. Van deze evaluatie was ook in het beleidskader zelf al melding gemaakt. De evaluatie biedt informatie om het beleidskader aan te scherpen. Het herziene beleidskader loopt tot 1 januari 2021. Het ministerie heeft het Mulier Instituut gevraagd deze evaluatie uit te voeren. In dit rapport is daarvan verslag gedaan.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPEVE-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-566
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl