Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Rijswijk

auteur(s):
Brus, J., Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
50 p. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor sport in Rijswijk: vraag- en aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties

samenvatting:

In opdracht van de gemeente Rijswijk heeft het Mulier Instituut de huidige en toekomstige (2025 en 2035) behoefte aan gemeentelijke sportaccommodaties onderzocht. Het onderzoek biedt inzicht in de afstemming tussen vraag en aanbod van binnen- en buitensportvoorzieningen (hockey, honk-/softbal, korfbal en voetbal) in Rijswijk.

Hiermee kan de gemeente vragen beantwoorden van gebruikers (waaronder verenigingen), grip blijven houden op veranderingen in de behoefte aan sportvoorzieningen en waar nodig werken aan een optimalisering van het sportaccommodatiebeleid.

Mee speelt dat de gemeente Rijswijk te maken krijgt met een bevolkingsgroei: in het zuidoosten van de gemeente is het nieuwbouwproject RijswijkBuiten in 2013 van start gegaan. Het project zal tot 2023 doorlopen. In deze periode worden 2.300 nieuwe woningen gebouwd. De verwachting is dat dit gevolgen heeft voor de behoefte aan sportaccommodaties.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses beschreven die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. In hoofdstuk 3 wordt het aanbod van en de behoefte aan binnensportruimte behandeld en wordt ingegaan op de bezetting van binnensportruimte in Rijswijk. In hoofdstuk 4 komt de behoefteraming van de buitensport aan bod. Hoofstuk 5 behandelt de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en sluit af met een aantal aanbevelingen. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0020
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-562
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl