Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Tevredenheid over diensten en ondersteuning Jongeren Op Gezond Gewicht (intern rapport)

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
38 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.

Gemeenten kunnen zich aansluiten en gaan voor minstens drie jaar een samenwerkingsovereenkomst aan met Jongeren Op Gezond Gewicht. Elke JOGG-gemeente stelt een JOGG-regisseur aan (voor minimaal 16 uur per week) die verantwoordelijk is voor de implementatie en uitvoering van de JOGG-aanpak. Daarnaast heeft elke JOGG-gemeente een JOGG-beleidsmedewerker in zijn portefeuille (voor minimaal 4 uur per week).

Het Mulier Instituut brengt jaarlijks de tevredenheid van de JOGG-regisseurs (sinds 2014) en -beleidsmedewerkers (sinds 2017) over de geleverde dienstverlening door Jongeren Op Gezond Gewicht in kaart. Ook wordt de behoefte aan kennis en ondersteuning in het werken met de JOGG-aanpak in beeld gebracht. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over de ondersteuning in 2017/2018 beschreven.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl