Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Prestatie-indicatoren voor Rotterdam Topsport

auteur(s):
Heuvel, M. van den, Nuijten, S.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2004
collatie:
31 p. fig. tab. Met lit. opg.
samenvatting:
De gemeente Rotterdam wenst, in lijn met landelijke ontwikkelingen, de komende jaren meer inzicht te krijgen in de mate waarin subsidiegelden door de structureel gesubsidieerde instellingen effectief en efficiënt worden besteed. Dit geldt ook voor de afdeling Sport en Recreatie die de Stichting Rotterdam Topsport subsidie verleent. Voor Rotterdam Topsport betekent dit dat zij inzichtelijk moet kunnen maken wat de behaalde resultaten en effecten zijn van de activiteiten. Tegen deze achtergrond heeft Rotterdam Topsport aan het Mulier Instituut gevraagd prestatie-indicatoren op te stellen aan de hand waarvan de resultaten en effecten van haar activiteiten zichtbaar kunnen worden gemaakt. In dit rapport worden de prestatie-indicatoren en bijbehorende meetmethoden beschreven.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GS-ROT-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-137
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl