Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor binnensport in Rheden

auteur(s):
Schadenberg, B., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
21 p. tab. fig.
documenten:

Ruimte voor binnensport in Rheden: een vraag- en aanbodanalyse naar binnensportruimte in de plaats Rheden

samenvatting:

Binnensportruimte wordt in dit onderzoek gezien als een overdekte sportruimte die men zowel kan benutten voor de beoefening van meerdere zaalsporten als voor het geven van bewegingsonderwijs of lichamelijke opvoeding.

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Rheden onderzocht wat de huidige (2018) en toekomstige (2025 en 2035) normatieve behoefte is aan binnensportruimte in Rheden en hoe zich dit verhoudt tot het huidige aanbod. Daarnaast is gekeken naar de spreiding van de binnensportruimtes in het perspectief van de taakstelling van de gemeente Rheden om te voorzien in ruimte voor bewegingsonderwijs. De onderzoekers hebben ook gekeken naar de bezetting van de binnensportruimtes in de plaats. Dit biedt aanknopingspunten voor de gemeente Rheden om het aanbod aan binnensportruimte te kunnen optimaliseren.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0020
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-553
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl