Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân

auteur(s):
Schadenberg, B., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
60 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân: een vraag- en aanbodanalyse van buiten- en binnensportaccommodaties in 2016, 2020 en 2030

samenvatting:

Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân, heeft tot doel om de afstemming in beeld te brengen tussen de vraag naar en het aanbod van buiten- en binnensportaccommodaties in Súdwest-Fryslân in 2016, 2020 en 2030. Hiermee kan de gemeente een juiste inschatting maken welke investeringen op het gebied van sport op de korte en lange termijn nodig zijn en wat de meest optimale en toekomstbestendige combinatie van sportaccommodaties is.

De onderzoekers richten zich in eerste instantie op de buitenaccommodaties voor voetbal, atletiek, hockey en korfbal en op de sporthallen, sportzalen en gymzalen. Dit wordt aangevuld met een inventarisatie van het overige buitensportaanbod in de gemeente wat betreft jeu de boules, kaatsen, skeeleren, tennis en wielrennen. Daarnaast is aandacht voor de taakstelling van de gemeente in relatie tot het voorzien in binnensportruimte voor het bewegingsonderwijs.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses beschreven die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de vraag-aanbodanalyse van voetbal, waar in hoofdstuk 4 de andere buitensporten aan bod komen. In hoofdstuk 5 wordt de vraag naar binnensportruimte vanuit de (georganiseerde) binnensport en het onderwijs behandeld. Elk hoofdstuk eindigt met een korte conclusie.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0020
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-548
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl