Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Leudal

auteur(s):
Eck, M. van, Wezenberg-Hoenderkamp, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
70 p. bijl.
documenten:

Ruimte voor sport in Leudal : een vraag-aanbodanalyse van sportruimte met het oog op de mogelijke ontwikkeling van Park Leudal-Oost

samenvatting:

De gemeente Leudal wil in het najaar van 2017 een besluit nemen over de ondersteuning van het burgerinitiatief voor het ontwikkelen van multifunctionele sportaccommodatie Park Leudal-Oost. Om te komen tot een weloverwogen en goed geïnformeerde besluitvorming over deze nieuwe accommodatie, wenst de gemeente inzicht te hebben in de behoefte aan sportruimte in Leudal, in de vitaliteit van de sportverenigingen en inzicht in de mogelijke gevolgen van Plan Park Leudal-Oost voor de andere sportaccommodaties in de gemeente. Om invulling te geven aan de kennisbehoefte van de gemeente heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de genoemde thema’s. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0020
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-531
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl