Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor sportuitgaven gemeenten

auteur(s):
Dool, R. van den, Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
30 p. bijl.
documenten:

Monitor sportuitgaven gemeenten : een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2017)

samenvatting:

Het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, heeft als doel om een gedetailleerd overzicht te geven van de ontwikkeling van de gemeentelijke uitgaven aan sport voor de periode 2010-2017 en de implicaties van deze ontwikkeling voor de sportsector. Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Welke ontwikkelingen bestaan in de uitgaven aan sport in de periode 2010-2017?
  2. Welke verschillen bestaan tussen gemeenten?
  3. Wat is de relatie tussen de sportdeelname in een gemeente en de uitgaven aan sport?

In 2016 zijn de totale (netto) sportuitgaven van gemeenten in Nederland marginaal teruggelopen. Ook in 2015 was al sprake van een geringe afname. Gelet op de begrote cijfers voor 2017 is de verwachting dat de daling in sportuitgaven van gemeenten zich in 2017 doorzet. In 2016 gaven de gemeenten per inwoner gemiddeld € 64,90 uit. Dit betekent een groei van 40 eurocent sinds 2015. Deze cijfers zijn gemiddeld over de bijna 400 gemeenten. Daardoor kan gelijktijdig sprake zijn van een landelijke afname van de totale sportuitgaven en een groei van de uitgaven per inwoner in de gemeenten. In dit geval zijn de grote gemeenten minder uit gaan geven aan sport, terwijl de kleinere gemeenten een toename van de sportuitgaven noteren. Van de bijna 65 euro aan sportuitgaven besteden de gemeenten het meest aan de exploitatie van sportvoorzieningen. De verschillen tussen gemeenten aan de uitgaven aan sport blijven groot. Hoewel het gemiddelde op 65 euro ligt, zijn er ook gemeenten die minder dan 30 of meer dan 90 euro per persoon uitgeven. Ongeveer de helft van de gemeenten blijft in haar uitgaven redelijk consistent. Idealiter leiden meer uitgaven aan sport tot meer sporters. Deze relatie kunnen de onderzoekers echter lastig aantonen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-529
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl