Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Procesevaluatie van de interventie Natuursprong

auteur(s):
Dellas, V., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
26 p. bijl.
documenten:

Procesevaluatie van de interventie Natuursprong : de waardering en ervaring van professionals en de einddoelgroep

samenvatting:

Voor het uitvoeren van een procesevaluatie voor de interventie Natuursprong is een onderzoek, bestaande uit drie onderdelen, uitgevoerd. Elf Natuursprong-professionals zijn via een vragenlijst gevraagd naar onder andere hun ervaring met en waardering van Natuursprong. Daarnaast zijn vijf professionals geïnterviewd. Tijdens deze interviews is dieper ingegaan op onder andere de kwaliteit van de cursusmaterialen en de uitvoering van de activiteiten. Tot slot hebben negentien kinderen een vragenlijst ingevuld over hun ervaring met en waardering van Natuursprong. Natuursprong wordt zowel door de kinderen als de professionals als positief ervaren. De kinderen geven aan de activiteiten leuk te vinden en dit wordt door de persoonlijke ervaring van de professionals bevestigd. Activiteiten die met klimmen te maken hebben, lijken hun voorkeur te hebben en ook denken ze graag mee met het bedenken van variaties op verschillende activiteiten. Het geven van een eigen twist aan de activiteiten is tevens iets wat de professionals zelf ook veel doen. Mocht een kind even geen zin hebben in de activiteiten, dan mag het gerust even zijn/haar eigen gang gaan. Het ongedwongen spelen in de natuur wordt daarmee geborgd. Per keer dat de professionals met Natuursprong werken, bereiken de meesten van hen tussen de 20 en 40 kinderen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
JEUG-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-519
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl