Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Power and truths in combat sports: the impact of societal and policy changes on governing practices in sport

auteur(s):
Dortants, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Universiteit Utrecht
jaar:
2017
collatie:
188 p.
documenten:

Power and truths in combat sports: the impact of societal and policy changes on governing practices in sport

samenvatting:

Deze dissertatie is de neerslag van twee casestudies waarbij zowel de waarheden als de sturingspraktijken in de full contact vechtsporten in Nederland opnieuw onderhandeld moesten worden. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is hoe waarheden en sturingspraktijken in de vechtsporten worden aangepast om tegemoet te komen aan de veranderingen in de sociaal-politieke context. Hierbij is nagegaan welke inzichten een 'macht-sensitieve' benadering oplevert bij de analyse van de aanpassingen van waarheden en sturingspraktijken. De uitwerking van de 'macht-sensitieve' benadering beoogt ook van waarde te zijn bij toekomstige analyses van complexe sturingsvraagstukken in andere (sport)organisaties. Ook beoogt het een bijdrage te leveren aan concrete sturingsvraagstukken die bijvoorbeeld naar voren komen in in- en uitsluitingsprocessen in organisaties en aan reguleringsvraagstukken in de full contact vechtsporten op nationaal en internationaal niveau.

In de eerste casestudy staat een lokale boksschool centraal. Het doel van de casestudy was inzicht te krijgen in de mechanismen waarmee in- en uitsluiting in een gym kan worden gemanaged om hiermee ook een bijdrage te leveren aan bestaande inzichten over diversiteitsmanagement. De conclusie van deze casestudy is dat diversiteit te managen is door eigen historisch-cultureel bepaalde machtstechnieken, die ingezet worden in de daarvoor geëigende settings.

In de tweede casestudy staat de impasse in de regulering van de minder gereguleerde full contact vechtsporten zoals kickboksen, Muay Tai en Mixed Martial Arts (MMA) in Nederland centraal. Het doel was zicht te krijgen op de verschillende 'waarheden' over wat vechtsporten zijn en zouden moeten zijn, en hoe vanuit die waarheden problemen en oplossingen voor het reguleringsvraagstuk geconstrueerd werden.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-0089
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl