Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017

auteur(s):
Lindert, C. van, Scholten, V., Brandsema, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
126 p. bijl.
documenten:

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017

samenvatting:

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, dat veilig en toegankelijk is. Dit met als uiteindelijk doel om meer sportdeelname en een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren. Het programma SBB loopt tot en met 2018. Het realiseren van een passend sport- en beweegaanbod is een lokale verantwoordelijkheid. Het kabinet wil daar met het programma SBB een positieve bijdrage aan leveren. In deze rapportage gaan de onderzoekers in op de stand van zaken met betrekking tot de inzet van middelen, het proces en uitgevoerde activiteiten, de bereikte resultaten en de effecten van het programma. De impact van de Brede impuls combinatiefuncties is groot, is groeiende en heeft potentie om verder te groeien. Dit kan wanneer voor iedereen duidelijk is dat de regeling structureel is, de organisatiekracht van buurtsportcoaches nog beter wordt ingebed in het lokale beleid, het fenomeen buurtsportcoach verder aan bekendheid wint (met name in het sociale domein) en de buurtsportcoach zich als professie kan ontwikkelen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0021
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-507
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl