Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ontwikkeling sportdeelname naar leeftijd

auteur(s):
Dool, R. van den
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
2 p.
documenten:

Ontwikkeling sportdeelname naar leeftijd : factsheet 2017/15

samenvatting:

Voor wekelijkse sportdeelname bestaat een groot verschil tussen leeftijden. Van de jeugd, zeker van kinderen rond de 10 jaar, beoefenen velen één of meer sporten. Voor ouderen boven de 65 jaar is dat fors minder. Deze ‘wet’ verandert geleidelijk in de tijd, zo blijkt uit dit factsheet. De cijfers wordt uitgediept door te kijken naar de opleiding per leeftijdsgroep. Toekomstig onderzoek kan uitwijzen of de afname van de sportdeelname van jongeren verband houdt met de komst van de smartphone en sociale media. Bij ouderen kan bij de waargenomen groei nog sprake zijn van een inhaaleffect. Pas in de jaren zestig zijn immers veel sportaccommodaties gebouwd en kwamen kinderen intensiever met sport in aanraking. De algemene stijging van het opleidingsniveau lijkt samen te hangen met de toename van de sportdeelname.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl