Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Stats & stories - borstkanker

auteur(s):
Elling, A., Wisse, E., Stuij, M., Abma, T.
plaats:
Utrecht / Amsterdam
uitgever:
Mulier Instituut / VU Medisch Centrum
jaar:
2017
collatie:
8 p.
documenten:

Stats & stories - borstkanker : uitkomsten sport in tijden van ziekte

samenvatting:

Deze publicatie komt voort uit ‘Sport in Tijden van Ziekte’, een onderzoek naar verhalen over sport en bewegen bij chronische ziekte, specifiek gericht op betekenisgeving en zorgverlening. Centraal staan verhalen van mensen met diabetes, depressie, borstkanker of hiv en ervaringen van hun zorgverleners. De onderzoekers willen hiermee bijdragen aan (h)erkenning van verschillende typen ‘sport-ziekteverhalen’ en aan verdere ontwikkeling van zorgverlening op het gebied van bewegen en sport. Het onderzoek waarvan deze publicatie verslag doet, handelt over mensen met borstkanker. Het is een onderzoek van de afdeling Metamedica van VUmc en het Mulier Instituut in samenwerking met diverse consortiumpartners, waaronder Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) en de beroepsvereniging voor mamma-care verpleegkundigen en met subsidie van NWO. De resultaten laten de diversiteit van betekenissen zien die bewegen en sport kan hebben voor vrouwen die de diagnose borstkanker kregen. Voor zorgverleners kan spanning bestaan tussen het respecteren van de autonomie van patiënten versus de ethische plicht van de zorgverlener hen zo goed mogelijk te willen begeleiden. Deze complexiteit van het geven van adequate beweeg-/sportadviezen en –begeleiding en het bestaan van diverse spanningsvelden zou meer aandacht moeten krijgen binnen de zorgopleidingen en praktijk om de waarde van bewegen en sport voor herstel en gezond leven verder te verbeteren.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEZO-TB-0014
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-504
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl